เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องโอโซน,ozone air purifier เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องโอโซน,ozone air purifier เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องโอโซน,ozone air purifier เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องโอโซน,ozone air purifier เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องโอโซน,ozone air purifier เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องโอโซน,ozone air purifier
หางาน| สมัครงาน| งานราชการ| งาน Part-Time| งาน| สมัครงาน| รับสมัครงาน| ตำแหน่งงานว่าง| งานกรุงเทพ | งานเชียงใหม่ | งานชลบุรี| งานภูเกต| งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ| งานภาคใต้| งานภาคตะวันออก| งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ JobTH.com
ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานในเมืองไทย โดยทีมงานมืออาชีพ
รายละเอียดสินค้า เข้าชม ( 787 คน )


Thai Visa and Work Permit Services
CKA Accounting and Law Co.,Ltd. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKA เป็นทีมงาน มืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้ CKA เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา
CKA ให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าแบบครบวงจรให้กับชาวต่างชาติหลากหลาย เชื้อชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน CKA รับผิดชอบดูแลอยู่มากกว่า 200 บริษัท และดูแลชาวต่างชาติมากกว่า 400 ท่าน ถ้าหากท่านสนใจในบริการ สามารถปรึกษาได้ โดยไม่คิดค่าบริการค่ะ
โทร. 0-2862-2727 Hot Line : 081-844-1707
E-mail : cka321@gmail.com www.cka.co.th
นอกจากนี้ CKA ยังมีบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด และรับตรวจสอบบัญชี ฯลฯ
บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
• ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
• ต่อใบอนุญาตทำงานครบปี
• เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
• แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
• ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
• ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
• ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
• ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
• ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
• ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
• ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
• After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
• Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
• Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
PROMOTION & SPECIAL OFFER !!
1. ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 14,000 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 16,000 บาท

2. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 13,000 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 15,000 บาท

3. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 17,000 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 19,000 บาท

4. ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 16,500 บาท

5. ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 14,500 บาท

6. เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa / ผ.30 เป็น Non-B, Non-O
ค่าบริการ รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพียง 25,000 บาท
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าบริการ (บาท)
ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 9,000
ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 8,500
ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 8,000
ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 7,000
ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 9,000
ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี
(ที่ One Stop Services) 8,500
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน
ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ 3,000 – 3,800
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 2,800
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 4,000

VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก
ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 9,500
ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 9,000
ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก)
ที่ศูนย์ One Stop Services 8,000
ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 7,500
ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services) 8,500
ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 8,000
วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 6,000/ท่าน, สำหรับบุตร 4,000/ท่าน) 10,000 / ครอบครัว
ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 7,500
ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 6,000VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 3,800
รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 1,500
เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
แก้ไขตราประทับวีซ่า 3,000
Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 1,500
Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 1,500
ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 2,500
หมายเหตุ :
- ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล (ลูกค้าเป็นผู้ชำระ)
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
กรุณาสอบถามที่ CKA นะคะVISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
• เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 25,000
• เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O 25,000
• เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 25,000
• เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่า Non-O 25,000
• เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 25,000
• เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O 25,000ถ้าหากท่านสนใจในบริการต่าง ๆ ของ CKA กรุณาติดต่อที่ :
บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
77/144 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 เอ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา : 08.30 - 17.30 น.
โทร. : 0-2862-2727 ( 7 Lines )
โทรสาร : 0-2862-2728 – 9
E-mail : cka321@gmail.com
www.cka.co.th
PROMOTION & SPECIAL OFFER !!


จดจัดตั้งบริษัท + VAT + ขอเลข
จดทะเบียนเสร็จภายใน 1 วัน 3,900 บาท จดจัดตั้งห้างฯ + VAT + ขอเลข
จดทะเบียนเสร็จภายใน 1 วัน 3,000 บาท

จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างฯ
พร้อมชำระบัญชี 7,480 บาท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การันตีผลงาน 6,800 บาท

จดทะเบียนแปรสภาพห้าง ฯ เป็นบริษัทจำกัด
โดยทีมงานมืออาชีพ 5,500 บาท รับตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าสอบบัญชี งบเปล่า 4,500 บาทยินดีให้คำปรึกษา ฟรี !! ไม่คิดค่าบริการ โทรหา CKA นะคะ

โทร: 0 - 2862 - 2727


รายละเอียดผู้ประกาศ

สนใจติดต่อคุณ :
 cattycka
สถานที่ติดต่อได้สะดวก :
 7144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น34A ถนน กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
จังหวัด :
 กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
 10600
เบอร์ติดต่อ :
 028622727
เว็บไซท์ :
อีเมลล์ :
 ส่งอีเมลล์ติดต่อเจ้าของประกาศ

วิธีชำระเงิน: เช็ค/ธนาณัติ,
วิธีจัดส่ง นัดเจอตามสะดวก,           คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย
 

รายละเอียดการโพส

โพสโดย:
cattycka
ต้องการ :
ขาย
ยี่ห้อ :
รุ่น :
สภาพ :
สินค้าใหม่
ราคา :
-
โพสวันที่:
9 เม.ย. 56
โพสเวลา:
14:28:47

พิมพ์
แจ้งลบข้อความไม่เหมาะสม
ส่งหาเพื่อน


ADS    Copyright © 2005 Thaifitway.com. All rights reserved.